Pregled proizvoda

Ugalj za roštilj

Naša kompanija pakuje bukovi ugalj koji je proizveden na tradicionalan način, te isti ugalj prolazi kroz proces odvajanja prašine, sortiranja granulacija i proces kontrole vlage.
Sa našim ugljem ćete biti sigurno zadovoljni, a naravno i Vaši prijatelji koje pozovete na roštilj i druženje.