Pregled proizvoda

Višeslojna ploča

Kod nas možete nabaviti sve vrste ljepljenih ploča i to od jele, smrče i bukve, bilo da se radi o dužinskom ili širinskom spoju sa različitim kvalitetama i dimenzijama .

Masivne ploče Dužinsko - širinski spoj
Vrsta drveta Bukva
Debljina: 18 / 20 / 25 / 40 / 45 mm
Dužina: do 6000 mm
Širina: do 1250 mm
Širina lamela: 20 do 42 mm
Kvalitet: A/B, B/B i Kern
Vlažnost: 8 % ± 2 %
Površina: Brušeno sa 80 g
Obrada: Po želji...

Masivne ploče Širinski spoj
Vrsta drveta Bukva
Debljina: 20 / 25 / 40 / 45 mm
Dužina: do 3200 mm
Širina: do 700 mm
Širina lamela: 40 do 72 mm
Kvalitet: A/B i Kern
Vlažnost: 8 % ± 2 %
Površina: Brušeno sa 80 g
Obrada: Po želji...