Pregled proizvoda

Ogrijevno drvo u gajbama

Mi cijepamo, odabiremo i pakujemo komade bukve, hrasta i graba koji su ekološki čisti i koriste se za loženje u kaminima, pećima, termo kotlovnicama i picerijama. Drvo može biti rezano na dužinu od 25, 33 i 50cm, a o vrsti granulacije odlučuje kupac. Također imamo i najširi spektar pakovanja ogrijevnog drveta kao što je pakovanje u palete, vreće, kutije i gajbe.

Proizvod: Ogrijevno drvo u gajbi
Vrsta drveta: Bukva / Hrast / Grab
Dimenzija palete: 120 x 80 x 135cm
Broj gajbi na paleti: 48 x 2
Broj paleta na kamionu: 23 duple (46 pojedinačnih)
Bar Code: 387 2952 000103

 

Ogrijevno drvo u kutiji

Mi cijepamo, odabiremo i pakujemo komade bukve, hrasta i graba koji su ekološki čisti i koriste se za loženje u kaminima, pećima, termo kotlovnicama i picerijama. Drvo može biti rezano na dužinu od 25, 33 i 50cm, a o vrsti granulacije odlučuje kupac. Također imamo i najširi spektar pakovanja ogrijevnog drveta kao što je pakovanje u palete, vreće, kutije i gajbe.

Proizvod: Ogrijevno drvo u kutiji
Vrsta drveta: Bukva / Hrast / Grab
Dimenzija palete: 120 x 80 x 125cm
Broj kutija na paleti: 32 x 2
Broj paleta na kamionu: 24 duple (48 pojedinačnih)
Bar Code: 387 2952 000080

 

Ogrijevno drvo u vrećama

Mi cijepamo, odabiremo i pakujemo komade bukve, hrasta i graba koji su ekološki čisti i koriste se za loženje u kaminima, pećima, termo kotlovnicama i picerijama. Drvo može biti rezano na dužinu od 25, 33 i 50cm, a o vrsti granulacije odlučuje kupac. Također imamo i najširi spektar pakovanja ogrijevnog drveta kao što je pakovanje u palete, vreće, kutije i gajbe.

Proizvod: Ogrijevno drvo u vreći
Vrsta drveta: Bukva / Hrast / Grab
Dimenzija palete: Tip I: 120 x 80 x 115cm (dupla paleta)
Tip II: 120 x 80 x 210cm
Broj vreća na paleti: Tip I: 62 vreće (2 x 32)
Tip II: 70 vreća
Broj paleta na kamionu: Tip I: 56 (28 duplih) – 1736 vreća
Tip II: 24 – 1680 vreća ili 26 – 1820
Bar Code: 387 2952 000028

 

Ogrijevno drvo na paleti

Mi cijepamo, odabiremo i pakujemo komade bukve, hrasta i graba koji su ekološki čisti i koriste se za loženje u kaminima, pećima, termo kotlovnicama i picerijama. Drvo može biti rezano na dužinu od 25, 33 i 50cm, a o vrsti granulacije odlučuje kupac. Također imamo i najširi spektar pakovanja ogrijevnog drveta kao što je pakovanje u palete, vreće, kutije i gajbe.

Proizvod: Ogrijevno drvo na paleti
Vrsta drveta: Bukva / Hrast / Grab
Dimenzija palete: 1m x 1m x 1m / 1m x 1m x 1.80m
Broj paleta na kamionu: 42 ili 44 (1x1x1m) / 24 ili 26
Bar Code: 387 2952 000035

 

Ogrijevno drvo u vreći (suhi otpiljci)

Mi cijepamo, odabiremo i pakujemo komade bukve, hrasta i graba koji su ekološki čisti i koriste se za loženje u kaminima, pećima, termo kotlovnicama i picerijama. Drvo može biti rezano na dužinu od 25, 33 i 50cm, a o vrsti granulacije odlučuje kupac. Također imamo i najširi spektar pakovanja ogrijevnog drveta kao što je pakovanje u palete, vreće, kutije i gajbe.

Proizvod: Ogrijevno drvo u vreći (suhi otpiljci)
Vrsta drveta: Bukva
Dimenzija palete: Tip I: 120 x 80 x 115cm (dupla paleta)
Tip II: 120 x 80 x 210cm
Broj vreća na paleti: Tip I: 62 vreće (2 x 32)
Tip II: 70 vreća
Broj paleta na kamionu: Tip I: 62 (31 dupla) – 1922 vreće
Tip II: 30 – 2100 vreća
Bar Code: 387 2952 000028