FSC™ i Legno Service

Proizvodi koji su FSC™ certificirani:

 
Trupci od smrče
Trupci od bukve
Ogrijevno drvo
Drvo za potpalu
Drvni briket
Drvni pelet
Drvni ugalj za roštilj
Rezana drvna građa
Elementi za namještaj
Šperploča
Drvna sječka
Hobljevina
Piljevina

 

Više o našem FSC™ certifikatu možete naći na slijedećem linku:
FSC™ CERTIFIKAT

Više o FSC™ organizaciji možete naći na slijedećem linku:
FSC™ ORGANIZACIJA

 

legno-service d.o.o.