Pregled proizvoda

Drva za potpalu u gajbama

Naše drvo za potpalu se sastoji od odabranih komada jele i bora sa kojih je uklonjena kora, te su idealni za potpaljivanje vatre u kaminima, pećima i roštilju. Drvo za potpalu dobijamo iz otpadnih okoraka trupaca koji su rezani za građevinski materijal. Kao i kod ogrijevnog drveta, naše potpalno drvo se pakuje na razne načine u vreće, u kutije i u gajbe, te je u suradnji sa partnerima moguće i pakovanje po narudžbi kupca.

Proizvod: Drvo za potpalu u gajbi
Vrsta drveta: Jela / Bor
Dimenzija palete: 120 x 80 x 135cm
Broj gajbi na paleti: 48 x 2
Broj paleta na kamionu: 33 duple (66 pojedinačnih)
Bar Code: 387 2952 000103

 

Drva za potpalu u vrećama

Naše drvo za potpalu se sastoji od odabranih komada jele i bora sa kojih je uklonjena kora, te su idealni za potpaljivanje vatre u kaminima, pećima i roštilju. Drvo za potpalu dobijamo iz otpadnih okoraka trupaca koji su rezani za građevinski materijal. Kao i kod ogrijevnog drveta, naše potpalno drvo se pakuje na razne načine u vreće, u kutije i u gajbe, te je u suradnji sa partnerima moguće i pakovanje po narudžbi kupca.

Proizvod: Drvo za potpalu u vreći
Vrsta drveta: Jela / Bor
Dimenzija palete: Tip I: 120 x 80 x 115cm (dupla paleta)
Tip II: 120 x 80 x 230cm
Broj vreća na paleti: Tip I: 114 vreća (2 x 57)
Tip II: 120 vreća
Broj paleta na kamionu: Tip I: 66 (33 duple) – 3762 vreća
Tip II: 33 – 3960 vreća
Bar Code: 387 2952 000073

 

Drva za potpalu u kutiji

Naše drvo za potpalu se sastoji od odabranih komada jele i bora sa kojih je uklonjena kora, te su idealni za potpaljivanje vatre u kaminima, pećima i roštilju. Drvo za potpalu dobijamo iz otpadnih okoraka trupaca koji su rezani za građevinski materijal. Kao i kod ogrijevnog drveta, naše potpalno drvo se pakuje na razne načine u vreće, u kutije i u gajbe, te je u suradnji sa partnerima moguće i pakovanje po narudžbi kupca.

Proizvod: Drvo za potpalu u kutiji
Vrsta drveta: Jela / Bor
Dimenzija palete: 120 x 80 x 120cm
Broj kutija na paleti: 64 x 2
Broj paleta na kamionu: 33 duple (66 pojedinačnih)
Bar Code: 387 2952 000080