Pregled proizvoda

Daska za namještaj

Daska za namještaj je jedan od proizvoda iz široke ponude iz naše prizvodnje. Daska se reže na debljine od 25, 32, 38, 45, 50 i 60mm, te na dužine od 2100mm pa na više. Vrste drveta od kojih režemo dasku za namještaj su bukva, hrast, grab, javor i jasen. Daska može biti okrajčena, poluokrajčena i neokrajčena.